Pre- en postnatale kine

Laat je begeleiden in de vorm van prenatale en postnatale kinesitherapie om je voor te bereiden op en te ondersteunen bij de lichamelijke veranderingen die een zwangerschap en bevalling met zich meebrengen.

Prenatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie is een vorm van zwangerschapskine die je helpt om je lichaam voor te bereiden op de bevalling. Je bewegingsvrijheid en je stabiliteit nemen af naarmate de bevalling dichterbij komt. Daarom besteden wij tijdens onze zwangerschapsbegeleiding voldoende aandacht aan:

  • het begin en het verloop van de bevalling

  • ontspannings- en ademhalingstechnieken

  • baringshoudingen

  • perstechnieken

  • houdingen om weeën op te vangen

Ook onderwerpen zoals voeding tijdens de zwangerschap en oefeningen om samen met je partner te doen, komen tijdens onze sessies prenatale kinesitherapie aan bod. We bereiden je zo goed mogelijk voor op de bevalling.

Postnatale kinesitherapie

Na de bevalling is het tijd voor postnatale kinesitherapie. Hierbij zetten we 100% in op een vlot herstel van je lichaam en je conditie na de bevalling

Met de postnatale begeleiding starten we over het algemeen een zestal weken na een natuurlijke bevalling. Bij een keizersnede raden we aan om pas te starten na een achttal weken.

In tegenstelling tot wat de meeste moeders denken, is postnatale kinesitherapie minstens zo belangrijk als prenatale kinesitherapie. Door kort na de bevalling actief in te zetten op de versterking van je buik-, rug- en bekkenbodemspieren, maak je minder kans op latere rugklachten of een verzakking van je bekkenorganen. Ook leer je oefeningen aan om eventueel met je partner uit te voeren.

Quote

Een mama die voor zichzelf zorgt, zorgt het meest voor haar kind.

Maak een afspraak

Kine Otegem is een gespecialiseerde praktijk die zich richt tot patiënten met fysieke klachten van uiteenlopende oorsprong. Contacteer ons via het formulier of bel ons op.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×